home > bibliography
Alicja Zebrowska
BIBLIOGRAPHY

Hartmut Bohme (English)

Hartmut Bohme (Deutsch)
Marek Gozdziewski (Polish version only)
Pawel Leszkowicz(English)
Anna Janczyszyn-Jaros (Polish version only)

Izabela Kowalczyk"Dekonstrukcje..." (Polish version only)

Izabela Kowalczyk"Grzech..." (Polish version only)

Izabela Kowalczyk "Sztuka..." (Polish version only)

Izabela Kowalczyk"Ciało i władza..." (Polish version only)

Izabela Kowalczyk"Niebezpieczne..." (Polish version only)

Jacek Zydorowicz"Ku polifonii..."(Polish version only

Grzegorz Borkowski "Miedzy..."(Polish version only)

Ewa Witkowska"Tesknota..." (Polish version only)

Piotr Piotrowski "Znaczenia..." (Polish version only)

Wierzbicka-Malecka"Nowe..."(Polish version only)

Katarzyna Kosmala "On Ways of..." (English)

Katarzyna Kosmala "Anty Meditation..." (English)

Katarzyna Kosmala " O btciu niezmienionym ..." (Polish)